Plater med Boknakaran

Du kan kjøpe platene på MusikkOnline.no

Nær og der

Moya på Tvoja

På kryss og ters

Hør utdrag av plata!
  1. Ei merkelig stri
  2. Åpne døre
  3. Når lyset kvile

Oppståartid

Hør utdrag av plata!
  1. Tango for Gro
  2. Oktoberkveld
  3. Boknablues

Unbløgged!

Hør utdrag av plata!
  1. Hortensia
  2. Sang For Freda
  3. Erling Jarl

Blådansen

Malvin Skulbru

Hør utdrag av plata!
  1. Saltrosa