B o k n a k a r an

READ ABOUT BOKNAKARAN IN ENGLISH !

BOKNAKARAN - kem e' det?

Jo, vi er fire godt voksne musikere/fortellere som har  lånt navnet fra "boknafesken" - denne delikatessen som verken er blodfersk eller helt tørr (akkurat som vi). Vi synger på nordnorsk og spiller på en mengde akustiske instrumenter. Vi har gitt ut fem CDer: "Unbløgged!" (1994), "Oppståar-tid!" (-96),  "På kryss og ters" (-99), og "Moja på tvoja" (2001) og "Nær og der" (2003).      Alle utgivelsene på eget platemerke, Steinbeat. 

"Den første boknaboka", med tekster og noter, tegninger og anekdoter, ble gitt ut på Nordkalott-Forlaget i 1994. Kan bestilles fra forlaget - tlf. 77 85 46 10, fax 77 85 47 12 - eller ved henvendelse til Boknakaran (boknakaran@hotmail.com )

Vil du vite mer om Boknakaran og lytte på noen utdrag fra CDene, så klikk deg videre gjennom sidene våre. Skriv i gjesteboka eller send oss e-post (CDene kan også bestilles på den måten, hvis du har problemer med å få tak i dem der du bor).

Her er noen lenker til andre nettsteder vi anbefaler!

Mer om Boknakaran...